ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง เล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิง สิริทิพย์ อุฬุมปานนท์
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2557,06:14   อ่าน 1650 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับประถมศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : วงดนตรีไทยโรงเรียนหรเทพฯ
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2556,14:23   อ่าน 1142 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน วาดภาพระบายสี มัธยม 1-3 ปี 56
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัลยาณี พันธุ์วงศ์, เด็กหญิงธิดารัตน์ เจริญสุข
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2556,20:14   อ่าน 1473 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน วาดภาพระบายสี ประถม 1-3 ปี 56
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเรวัช พึ่งแก่น, เด็กชายศุภณัฐ สุขเสาร์
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2556,20:10   อ่าน 1774 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน คัดลายมือ ประถม 1-3 และ ประุถม 4-6 ปี 56
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนิชานันท์ ภู่พงษ์, เด็กชายนรากร บัติทิม
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2556,20:01   อ่าน 1206 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ตัวต่อเลโก้ ปฐมวัย ปี 56
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุรีีย์พร เขตกัน, เด็กหญิงกฤติกานต์ น้อยจ้อย, เด็กชายศุกลวัฒน์ เฉลิมวัฒน์
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2556,15:57   อ่าน 1407 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง วาดภาพระบายสี ปฐมวัย ปี 56
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงมลฑาทิพย์ พานทอง , เด็กหญิงวริศรา ตรีวุฒิ
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2556,15:52   อ่าน 2202 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง แข่งขันทายซิอะไรเอ่ย ปฐมวัย ปี 56
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจารุณี พักขาว, เด็กชายชยานันท์ มีแก้ว
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2556,15:39   อ่าน 1141 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง ทักษะคอมพิวเตอร์ ประถม 4-6 ปี 56
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัญญานัฐ คงประโอฐ
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2556,15:28   อ่าน 1052 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง ทักษะคอมพิวเตอร์ ประถม 4-6 ปี 55
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชนิตรา พูนสิน
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2555,22:38   อ่าน 1403 ครั้ง