กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประพจน์ ฉิมพัฒน์
ครู คศ.2

นางสาวเกศรินทร์ เจริญยิ่ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1