กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุธาทิพย์ เลิศดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายวัลลภ วิมูลชาติ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัญญารัตน์ แพงไตย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายบัญชา ฉิมไพบูลย์
ครูอัตราจ้าง