กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวนิสากร เคาศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายธนาธร พรมมี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5