ปฐมวัย

นางพัทธนันท์ ธาราวุฒิ
ครู คศ.4
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวฐิติชญา ไวกสิกรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวจันทร์เพ็ญ สุนนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวประพันธ์พร หรั่งจิต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวเกสร หลอดหลง
ครูอัตราจ้าง