ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนหรเทพฯ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ ผอ.ปัณณวิชญ์  ธาราวุฒิ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2557,02:30   อ่าน 4614 ครั้ง