ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศ เรื่อง ค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565
โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2566,16:22   อ่าน 49 ครั้ง