ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับขั้นพื้นฐาน)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับขั้นพื้นฐาน)
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2566,15:26   อ่าน 34 ครั้ง