ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถ ในการแสวงหาความรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3
ผู้วิจัย นางพัทธนันท์ ธาราวุฒิ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ปีที่ศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2564,12:57   อ่าน 3941 ครั้ง