ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เรื่อง ค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,09:42   อ่าน 3874 ครั้ง