ภาพกิจกรรม
ต้อนรับ ผอ.ณัฐสินี หลักวิโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ นางณัฐสินี  หลักวิโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)  ในการนี้ นายรัศธิ์ศิลป์  มูลสาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวให้การต้อนรับ  โดยมีคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาและโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์) ร่วมแสดงความยินดี
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2566,14:19   อ่าน 57 ครั้ง