ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะการคิดด้วยโครงงาน
วันที่ 7 มีนาคม 2566  ฝ่ายบริหารวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดด้วยโครงงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน (Project Base Learning) และส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนผ่่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยมีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดจำนวน 9 โครงงาน    ได้รับเกียรติจากนายรัษธิ์ศิลป์  มูลสาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่โครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้
ลำดับที่ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชื่อโครงงาน "เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก"
ลำดับที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชื่อโครงงาน "ทรงอย่างแบด"
ลำดับที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชื่อโครงงาน "บัตรคำช่วยจำภาษาอังกฤษ"


โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2566,14:01   อ่าน 112 ครั้ง