ภาพกิจกรรม
โครงการปัจจฉิมนิเทศและมอบประกาศณียบัตรนักเรียนจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 24 มีนาคม 2566  ฝ่ายบริหารทั่วไปได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศณียบัตร แก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565  โดยมีนายรัศธิ์ศิลป์  มูลสาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร  โดยมีนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 จบการศึกษาจำนวน 14 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อในอนาคต
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2566,13:48   อ่าน 108 ครั้ง