ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและนักเรียน ประจำปี 2565
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 - 2 กันยายน 2565 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างและนักเรียน ประจำปี 2565 โดยศึกษาดูงานโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้แก่ โรงเรียนมัยมนานาชาติตากสินระยอง   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง และวิทยาลัยเทคนิคนานาชาติตากสินระยอง  ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการบริหารจัดการดีเด่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสบความสำเร็จ  เพื่อถอดบทเรียน ในการวางแนวทางการพัฒนาโรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ในอนาคต่อไป
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2565,09:43   อ่าน 464 ครั้ง