ภาพกิจกรรม
อบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรเทพ    ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตลาดน้อย  โรงพยาบาลอำเภอบ้านหมอ  สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านหมอ   ได้จัดโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อให้ความรู้แก่ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหรเทพฯ ในการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดในโรงเรียน และซ้กซ้อมแนวทางปฏิบัติในกรณีทีเกิดสาธารณภัยในสถานศึกษา  โดยมีนางสาวจิรัญญา เสนาฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้อำนวยการร่วมในการฝึกอบรมฯ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,13:38   อ่าน 361 ครั้ง