ภาพกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565  โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายสุชา เข็มมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เขตอำเภอบ้านหมอ  นายรัศธศิลป์  มูลสาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน โดยมีนางสาวจิรัญญา เสนาฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวรายงาน
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,10:42   อ่าน 287 ครั้ง