ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "วันภาษาไทย แห่งชาติ ประจำปี 2565"
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเสริมสร้างความตระหนักและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาหลักของประเทศไทย  โดยมีนางสาวจิรัญญา เสนาฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,09:58   อ่าน 158 ครั้ง