ภาพกิจกรรม
อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบของยาเสพติด ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 55 คน โดยได้รับเกียรติจาก สจ.สุชา  เข็มมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสาวจิรัญญา เสนาฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวรายงาน
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2565,12:55   อ่าน 297 ครั้ง