ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ "English Camp" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวนทั้งสิ้น 110 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก สจ.สุชา  เข็มมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เขตอำเภอบ้านหมอ  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2565,12:49   อ่าน 260 ครั้ง