สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

  • มณฑปรอยพระพุทธบาท  วัดพระพุทธบาท