ติดต่อเรา
โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
18/1 หมู่ที่ 1 บ้านโคกกุ่ม   ตำบลหรเทพ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
เบอร์โทรศัพท์ 036202511 เบอร์โทรสาร 036202511
Email : horathep@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน