ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 6,244,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 21,050,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเภตราไชยอนันต์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 1,500,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พระพุทธหรเทพลีลาประทานพร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลาน คสล.พร้อมหลังคาคลุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนสหกรณ์และห้องพยาบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แฟลตบ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..